Sven Cornelis
0475/378.709
sven.cornelis@epc-brabant.be

Hugo Cornelis
0476/957.535
hugo.cornelis@epc-brabant.be
 
 
 
  
 


Sinds een paar jaren is het voorleggen van een EPC (Energieprestatiecertificaat) een verplichting voor gebouwen met woonfunctie die te koop of te huur worden aangeboden. Het EPC dient hierbij te worden opgemaakt vůůrdat u uw appartement, studio, woning, studentenkamer & in bepaalde gevallen zelfs uw vakantiewoning of service flat te koop of te huur aanbiedt. Zoniet riskeert u als eigenaar een boete van minstens 500 Ä tot 5.000 Ä! Het is dus van belang dat u tijdig een EPC-deskundige laat langskomen!

Met het EPC krijgen potentiŽle kopers of huurders een document ter beschikking waarmee de energieprestaties van gebouwen op een eenvoudige manier met elkaar kunnen worden vergeleken. Op de voorpagina van elk certificaat staat namelijk de energetische score (kengetal) van de woning vermeld. Dit is het theoretisch berekend jaarlijks primair energieverbruik gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte (in kWh per m≤). Dit getal wordt weergegeven op een kleurenbalk (van groen naar rood) en laat potentiŽle kopers of huurders toe om de energiezuinigheid van het gebouw in te schatten & te vergelijken met andere gebouwen. Hoe kleiner het berekend energieverbruik (groene zone), hoe energiezuiniger de woning is. Een gunstig energieprestatiecertificaat is dan ook ťťn van de factoren die de marktwaarde van een gebouw in belangrijke mate kan beÔnvloeden.

Klik hier voor een voorbeeld van epc -verslag

Bij de berekening wordt rekening gehouden met alle karakteristieke eigenschappen van de gebouwschil (waaronder de geometrie, de oriŽntatie & de thermische eigenschappen van de gebruikte bouwmaterialen). Ook de vaste technische installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, de ventilatiesystemen en eventuele zonne-energiesystemen worden mee in rekening gebracht. Met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de eigenaars wordt daarentegen geen rekening gehouden.

Naast het theoretisch energieverbruik bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze standaardadviezen zijn niet verplicht maar bieden wel nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

 
©2018 - EPC-Brabant